แอร์บ้านราคาโปรโมชั่น

DAIKIN   BTU ติดตั้งฟรี
FTKQ09SV2S(INVERTER R32)         9,000       16,000
FTKQ12SV2S(INVERTER R32)        13,000       18,000
FTKQ18SV2S(INVERTER R32)        18,000       26,000
FTM09PV2S(R32)         9,000       15,000
FTM13PV2S(R32)        13,000       17,000
FTM15PV2S(R32)        15,000       20,000
FTM18PV2S(R32)        18,000       25,000
FTM24PV2S(R32)        24,000       35,000
FTM28PV2S(R32)        28,000       36,000
FTKC09RV2S(INVERTER R32)         9,000       19,000
FTKC12RV2S(INVERTER R32)        13,000       22,000
FTKC18RV2S(INVERTER R32)        18,000       28,000
FTKC24RV2S(INVERTER R32)        24,000       40,000
FTKC28RV2S(INVERTER R32)        28,000       44,000
FTKM09SV2S(INVERTER R32)         9,000       24,000
FTKM12SV2S(INVERTER R32)        13,000       27,000
FTKM15SV2S(INVERTER R32)        15,000       31,000
FTKM18SV2S(INVERTER R32)        18,000       34,000
FTKM24SV2S(INVERTER R32)        24,000       43,000
FTKM28SV2S(INVERTER R32)        28,000       48,000
MISUBISHI  HEAVY DUTY BTU ติดตั้งฟรี
SRK10CRV   R410         9,000       16,000
SRK13CRV   R410        13,000       18,000
SRK18CVV   R32        18,000       28,000
SRK24CVV   R32        24,000       38,000
MITSUBISHI ELECTRIC(MR.SLIM)  BTU ติดตั้งฟรี
MS-GN09VF(R32)          9,000       16,500
MS-GN13VF(R32)        13,000       18,500
MS-GN15VF(R32)         15,000       22,500
MS-GN18VF(R32)         18,000       29,000
MS-GN24VF(R32)        24,000       39,000
MS-GK36VA(R410)        36,000       56,000
MSY-JP09(INVERTER R32)          9,000       18,000
MSY-JP13(INVERTER R32)         13,000       21,000
MSY-JP15(INVERTER R32)         15,000       24,000
MSY-JP18(INVERTER R32)         18,000       29,000
MSY-JP24(INVERTER R32)         24,000       42,000
MSY-GN09(INVERTER R32)          9,000       19,900
MSY-GN13(INVERTER R32)         13,000       22,900
MSY-GN15(INVERTER R32)        15,000       26,900
MSY-GN18(INVERTER R32)         18,000       31,900
MSY-GN24(INVERTER R32)         24,000       43,900
MSY-GN30(INVERTER R32)         30,000       53,900
HAIER  BTU ติดตั้งฟรี
HSU-10CTR(N)(R32)          9,000       12,900
HSU-13CTR(N)(R32)        13,000       13,900
HSU-18CTR(N)(R32)         18,000       19,900
HSU-24CTR(N)(R32)         24,000       23,900
HSU-10VFB(INVERTER R32)          9,000       14,900
HSU-13VFB(INVERTER R32)         13,000       16,900
HSU-18VFB(INVERTER R32)         18,000       21,900
HSU-24VFB(INVERTER R32)         24,000       25,900
HSU-10VNQ(INVERTER R410)         9,000       12,900
CARRIER  BTU ติดตั้งฟรี
42TEVGB010 (INVERTER R32)          9,000       15,000
42TEVGB013 (INVERTER R32)         13,000       17,000
42TEVGB018 (INVERTER R32)        18,000       23,000
42TVGS024   (INVERTER R32)        24,000       29,000
Central AIR BTU ติดตั้งฟรี
* ประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี     
CFW-IFE09 9,280       12,900
CFW-IFE12 12,760       13,900
CFW-IFE18 18,083       19,900
CFW-IFE24 25,363       25,900