บริการของเรา

สัญญาบริการเชิง ป้องกัน (PREVENTIVE MAINTANANCE AGREEMENT)

          ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การบำรุงรักษาอาคาร และ แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ ของSG ซึ่งจะช่วยให้ช่างเทคนิคของเรา สามารถวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง Chiller และให้คำแนะนำด้านบริการที่เหมาะสม พร้อมมีบริการโทร call out เพื่อรองรับกรณีเครื่องจักรมีปัญหา

ทางเลือกเพิ่มเติมในการให้บริการ

     ในส่วนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุด รวมถึงป้องกันการเกิด corrective maintenance  ของเครื่องจักรนั้น  ทาง SG ได้จัดโปรแกรม ดูแลรักษาทั้งในส่วนงานระบบปรับอากาศทั้งระบบ Chiller ,AHU ,Cooling, PUMP

งาน Overhaul PUMP และ Cooling Tower

     PUMP และ Cooling Tower ทาง SG พร้อมในการทำให้ PUMP และ Cooling Tower ของลูกค้าพร้อมกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการเปลี่ยน fill pack Cooling Tower ที่แนะนำให้เปลี่ยนทุก3-5ปีเพื่อให้ Cooling ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนชิ้นส่วน Renew Re-gasketing สำหรับเครื่อง chiller

     เพิ่มอายุการใช้งานให้เครื่อง chiller ด้วย ประเก็น ใหม่ทุกส่วนตามหลักวิศวกรรม เพื่อลดปัญหาการรั่วของน้ำยา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เหมาะกับchiller ที่อายุการใช้งานมายาวนานหรือเครื่องที่ตั้งในสภาพวะที่ทำให้ประเก็นเสื่อมสภาพ

งาน Overhaul AHU

     เมื่อเครื่องAHU ของลูกค้าเริ่มเสื่อมสภาพ มีการรั่วของคอยล์ ลมของAHU CFMไม่เป็นไปตาม design ทางSG พร้อมทำการOverhaul ทั้งระบบ ประกอบด้วยเปลี่ยนคอยล์ ,มอเตอร์, และอุปกรณ์ภายในใหม่ เพื่อให้ AHU ของลูกค้าพร้อมกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน Overhaul Motor-compressor

     เพิ่มอายุการใช้งานให้เครื่อง chiller ด้วย การนำ Motor และ compressor เหมาะกับchiller ที่อายุการใช้งานมายาวนานเช่น มีค่า สภาพความเป็นฉนวนทางไฟฟ้าเสื่อม โดยปกติตามหลักวิศวกรรม การหมุนของ motor และ compressor คือส่วนที่เครื่องที่ของเครื่องจักร เมื่อมีการใช้งาน ย่อมมีความเสื่อมตลอดเวลา เช่นการเยื้องศูนย์ของ แกนเพลา การทำ Overhaul Motor-compressor จึงช่วยลดการเกิด ความเสียหายของเครื่องจักร ป้องกันการเกิดเครื่องจักรหยุดทำงาน

ทางเลือกที่ดีกว่าในการรับประกัน

AIR SPLIT TYPE (ระบบแอร์น้ำยา)

     ในส่วนงานระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำยา แบบแยกส่วน ทาง SG มีวิศวกร และทีมงานมืออาชีพในการดูแลระบบปรับอากาศเชิงป้องกัน (PM) และ งานวิศวกรรมแก้ไขปัญหา (CM) ได้อย่างตรงจุดสามารถจัดการแก้ไขปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ไม่ให้เกิดการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

SELL AIR SPLIT TYPE (ระบบแอร์น้ำยา)

     งานขาย เครื่องปรับอากาศใหม่ AIR  SPLIT TYPE (ระบบแอร์น้ำยา) ทาง SG มีความพร้อมในการขายทั้งในส่วนงานราชการ,เอกชน  ตามที่พักอาศัย รวมถึงงานโครงการ สามารถจำหน่ายทุกแบรนด์ ขึ้นอยู่กับทางลูกค้าต้องการ โดยทาง SG พร้อมให้คำแนะนำ ตามประสบการณ์ ที่เคยติดตั้งและซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ELECTIRCAL SYSTEM (ระบบไฟฟ้า)

     ทาง SG มีทีมงานวิศวกรไฟฟ้า พร้อมบำรุงรักษา ตู้ MDB ทำการ PREVENTIVE MAINTANANCE AGREEMENT ประจำปี
พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานตามหลักวิศรกรรมไฟฟ้า  รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

Solar System

The System for Green Earth

Solar Roof Top system by SYMBIOR SOLAR offer Energy saving, BCP and Ecology, utilize the free space on your factory, warehouse, building roof as well as Carport effectively