ประวัติองค์กร

บริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจ ทางวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เดิมดำเนินการภายใต้ชื่อร้าน วิชัยแอร์   มีผลงานมากมายในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรมประชาสัมพันธ์ และ โรงเรียนชั้นนำในประเทศไทย  ภายใต้หลักการการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม  ในทุกส่วนงานของบริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง และ ร้านค้า ประกอบด้วย ร้านทรัพย์สมบูรณ์  ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส และ บริษัทในเครือสมบูรณ์กรุ๊ป ปัจจุบัน บริษัทได้เติมโตอย่างแข่งแกรงและขยายกิจการด้านงานวิศวกรรมเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัท สมบูรณ์กรุ๊ปเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จับมือและร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ กับ  บริษัท เนสิคประเทศไทย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท ในสำนักงานในไทย ( มีบริษัทแม่สำนักงานใหญ่อยู่ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีมูลค่า 2,000 กว่าล้านบาท ในปี 2559 ) ทั้งนี้เพื่อขยายกิจการและธุรกิจ ของบริษัท สมบูรณ์ กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง